In een snel veranderende samenleving wordt van bedrijven verwacht dat ze sociaal, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, met een scherp oog voor evenwicht tussen people, planet en profit. Hoe duurzaam en economisch onze diensten zijn, wordt voor een belangrijk deel bepaald door ons materiaalgebruik, energieverbruik, afvalmanagement en onze voertuigen.

We hebben CO2-bewust handelen in onze totale bedrijfsvoering doorgevoerd en zetten ons actief in om de uitstoot van CO2 en fijnstof te reduceren. Wij zijn in het bezit van het certificaat Duurzaam op de weg en rijden met Euro V en Euro VI voertuigen op hoogwaardige diesel. Ons wagenpark wordt regelmatig onderhouden en gecontroleerd, zodat onze voertuigen altijd efficiënt worden ingezet. Al onze medewerkers hebben de certificaten Het Nieuwe Rijden en Rijoptimalisatie ter verbetering van het rijgedrag.

Energiezuinig materieel 

Verder zetten we, waar mogelijk, energiezuinig materieel in. We zijn als een van de eerste bedrijven gestart met de inzet van elektrische gators. Ook werken we nu met accu-bladblazers die geen uitlaatgassen en geluidsoverlast opleveren, wat vooral bij nachtreiniging voordelen oplevert. Inmiddels hebben wij de eerste elektrische, energiezuinige lichtmast aangeschaft, waarvan er meer zullen volgen.

De aanschaf van de duurzame Greenline CO₂ntainers was voor ons dan ook een logische vervolgstap en een waardevolle aanvulling op ons materieel. Door het innovatief design, de nieuwe bouwwijze en vormgeving is de inhoud van deze containers vergroot ten opzichte van een vergelijkbaar (licht)gewicht container, waardoor er meer afval per transport vervoerd kan worden. Hiermee worden brandstofkosten bespaard, vervoersbewegingen geminimaliseerd en zorgen we voor een aanzienlijke CO₂-reductie.

Duurzaam inkoopbeleid

We toetsen alle (toe)leveranciers op onze interne gedragsregels die gekoppeld zijn aan ons MVO-beleid. Om de duurzaamheidsketen te sluiten stellen we hoge eisen aan de afkomst van de grondstoffen van materialen van onze toeleveranciers. Zo voorkomen we gebruik en verbruik van milieubelastend materiaal bij onze werkzaamheden. Bij alle opdrachten controleren we het gebruik van gerecyclede materialen en willen we het productgebruik zo laag mogelijk houden.

Voor de levering en het gebruik van de vuilniszakken op uw evenement maken wij enkel gebruik van 100% recyclebare vuilniszakken. Of beter gezegd: 100% recyclebare en reeds gerecyclede vuilniszakken.

Vanzelfsprekend heeft afvalscheiding ook binnen onze bedrijfsvoering de hoogste prioriteit.

Algemene processen

Aan de uitvoering van onze werkzaamheden stellen we de strengste veiligheidseisen, zodat we bijdragen aan de processen ‘schoon en veilig’. Voor ons vakbekwame en gemotiveerde personeel en alle omstanders staat veiligheid tijdens de werkzaamheden daarom centraal.

Composteermachine

♻️ GFT en composteerbare disposables binnen 24 uur omgezet naar direct bruikbare compost! ♻️

Beelen Event Services heeft fonkelnieuwe composteermachines in gebruik genomen. Met deze mobiele machine kan op locatie GFT afval, composteerbaar verpakkingsafval en - disposables worden omgezet in compost. Op die manier kunt u zelf zorg dragen voor een duurzame kringloop en kan dit afval weer als voeding dienen voor gras en planten. U realiseert 85% besparing op volume GFT afval wat leidt tot een directe besparing op de afvoerkosten. Van elke 100kg GFT- en composteerbaar materiaal blijft slechts 15kg compost over. De overgebleven compost kan eenvoudig worden afgevoerd met het GFT afval of – nog veel beter – op het festivalterrein worden verspreid!

Dé duurzame oplossing voor uw festival of evenement.

Benieuwd naar deze of andere innovatieve manieren om uw festival te verduurzamen? ♻️ Neem contact met ons op via info@beeleneventservices.nl