Steeds vaker heeft Nederland te maken met extreme weersomstandigheden die vaak met onweer en zware regen- en hagelbuien gepaard gaan. Na overvloedige regenval staan evenementenlocaties -vaak grasvelden - soms helemaal blank doordat het water onvoldoende kan worden afgevoerd. Een nachtmerrie voor iedere organisator! Grasvelden worden spekglad en kapotgetrapt als geen actie wordt ondernomen.

Omdat we een duurzame relatie met onze klanten en partners heel belangrijk vinden, hebben we ons dienstenpakket uitgebreid met een calamiteitenservice. Met speciale calamiteitenvoertuigen zuigen we het water weg, zodat de (water)schade beperkt blijft en het terrein voor bezoekers weer begaanbaar is.