Welcome to the Future 2018

Op 21 juli 2018 vond de 12e editie van het House en Techno festival Welcome to the Future plaats. Met de inzet van onze afvaleilanden konden bezoekers gemakkelijk hun afval inzamelen. Onze medewerkers zorgden tijdens en direct na het festival voor een schone locatie. Hierbij hadden zij extra aandacht voor het buitengebied, zodat overlast voor de omwonenden tot een minimum beperkt kon worden.