Voor het bijeenbrengen van het ingezameld afval bieden wij open en gesloten afzetcontainers in diverse groottes: 10m3, 20m3 of 40m3.